Update: circulaire 80% regel - 23 december 2022


Op vrijdag 23 december ontving Assuralia volgende bevestiging van de FOD Financiën:

“Met betrekking tot de nieuwe raming van het wettelijk pensioen in de 80%-regel, hebben wij het genoegen u te informeren over het akkoord van de FOD Financiën voor de berekening van het maximum wettelijk pensioen voor zelfstandigen aan 25% (in plaats van 50%) voor de jaren vóór 2021."

Heel wat zaakvoerders kunnen door de aanpassing van de nieuwe circulaire veel minder of zelfs niet meer storten in hun IPT (groepsverzekering).

Weet dat er nog steeds mogelijkheden zijn om uw bestaande ipt contract op gebied van rendement sterk te optimaliseren.

Contacteer ons voor een voorstel op maat!

info@dwag.be 

in News
Update: circulaire 80% regel - 23 december 2022
Pieter De Waele 28 december 2022
Deel deze post
Je kan ons terugvinden in Sabato Knokke, het weekendmagazine van De Tijd